Munkaköri leírás útmutató

Munkaköri leírás módszertani segédlet

Általános szempontok a munkaköri leírás szerkesztésekor 

 • Ne tévesszük szem elől, hogy a munkakört írjuk le és nem az azt betöltő személyt.
 • Azt írjuk le, ami a munkakörtől reálisan elvárható.
 • Törekedjünk az áttekinthetőségre.
 • Legyen cél az egyszerű mondatok használata.
 • Egységes nyelvtani szerkezet használjunk a leíráskor.
 • (ige és nem főnévi igenév; pl. gondoskodik; nem: gondoskodás)
 • Teremtsük meg az összhangot más munkaköri leírásokkal
 • (pl. felettes – beosztott: a felettes felelősségei meg kell hogy jelenjenek a beosztottak valamelyikénél is, de más szerepben, a felettes felügyeli/ellenőrzi/irányítja míg a beosztott végrehajtja/elvégzi az adott feladatot).
 • Gondoskodjunk az összhangról a fő felelősségek és a követelmények között. A követelmények tükrözzék a felelősségek, feladatok ellátásához szükséges ismereteket.
 • Kerüljük a speciális szakkifejezéseket.

 

Munkaköri adatok

Munkaköri azonosító

A vállalatnál használt kódszám, azonosító jel.

Beosztottak száma

A teljes munkaidőben foglalkoztatott közvetlen és közvetett beosztott munkatársak létszámát (pl. osztályvezető esetében az alá tartozó csoportok létszámát is beszámoljuk, nem csak a közvetlen beosztottként dolgozó csoportvezetők számát).

A munkakör célja

A munkakör célja egy mondatban határozza meg az adott munkakör küldetését, létezésének értelmét a szervezeten belül.

 

Fő felelősségek

 A felelősségek kötik össze a munkakört a vállalati céljaival.

 • Az egyes munkakörök leírhatók konkrét outputok/eredmények formájában.
 • Ne legyen túl sok és túl kevés fő felelősség. 8-12 területtel már jól be tudjuk határolni az adott munkakört.
 • Ne legyen nagyon általános, a felelősségek alapján rá lehessen ismerni a munkakörre, a munkakörtől elvárt speciális teljesítmény/eredmény/output szerepeljen a leírásban.
 • Súlypont az eredményen, nem a tevékenységen van (mit kell elérni, miről kell gondoskodni). A munkavégzés folyamata, az eredmény elérésének módja (a hogyan) nem tartozik ide (végrehajtási utasítás, technológiai leírás, stb.).


Teljesítménymutatók

 

Az egyes felelősségek végrehajtásának eredményességét a teljesítménymutatók (KPI) segítségével tudjuk mérni. Az egyes felelősségek mérésére szolgáló mutatószámok az egyéni teljesítményértékelési célkitűzések meghatározásában lesznek segítségül az érintett szakterületi vezető számára.

A teljesítménymutatók többfélék lehetnek, általában az alábbi kategóriákba sorolhatók:

 • Pénzügyi mutatókkal kifejezhető mutatószámok (árbevétel, költség, nyereség, megtakarítás, stb.)
 • Problémák számával összefüggő mutatók (téves adatszolgáltatás aránya, meghibásodás aránya, hibamentes működés aránya, stb.)
 • Működési hatékonysági mutatók (egy dolgozóra jutó számlák száma, elért megtakarítások értéke, növekedési ráta, jövedelmezőség, tőkemegtérülés, kintlevőségek csökkentése, fluktuáció csökkentése, egyéb fajlagosok)
 • Átfutási idő (a feladattal kapcsolatos tranzakciók átfutási ideje, vevői igényekre történő reagálás)
 • Panaszok száma (belső és külső panaszok, problémák száma, aránya)
 • Megelégedettségi indexek, mutatók (a feladatteljesítéssel kapcsolatos külső és belső ügyfél-elégedettséget mérő mutatószámok)

 

Nem minden felelősség esetén tudunk az adott tevékenységre valóban jellemző, annak eredményességét ténylegesen mérő mutatószámot találni – ezeknél a Teljesítménymutató oszlop adott celláját hagyjuk üresen.

 

Követelmények

Iskolai végzettség

 

 • Felsőfokú végzettség
 • Felsőfokú szaktanfolyam
 • Érettségi
 • Közép- vagy alapfokú szakképesítés
 • Általános iskola

 

Speciális szakmai ismeretek

Szakképzésnek nem minősülő, iskolarendszeren kívüli képzés (pl. belső tréning) keretében megszerzett szaktudás (pl. tűzvédelmi ismeretek). Speciális vállalatirányítási rendszerek, professzionális szoftverek ismerete (pl. SAP HR moduljának ismerete).

 

Nyelvtudás kategóriák

Európai nyelvi szintek szerinti besorolás: 

 • A1
 • A2 (alapfok)
 • B1
 • B2 (középfok)
 • C1
 • C2 (felsőfok)

 

Informatikai ismeretek 

Felhasználói szintű

Alapvető számítógépkezelői ismeretek megléte egyszerű feladatok elvégzésére (pl. szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció készítés, levelezőrendszerek használata).

Speciális ERP

A számítógépes alkalmazások felhasználásának az átlagosnál magasabb szintű ismerete komplex feladatok elvégzésére. Bonyolultabb programok (pl. Access….) biztos használata.

Magas szintű, programozói

A számítógépes alkalmazások, speciális programok átfogó, professzionális ismerete. Komplex feladatok modellezése, programozást is igénylő megoldások kidolgozása.

 

Szakmai tapasztalat 

 • nem szükséges
 • minimum 6 hónap
 • minimum 1 év
 • minimum 3 év
 • minimum 5 év
 • minimum 10 év

 

Vezetői tapasztalat 

 • nem szükséges
 • minimum 1 év
 • minimum 3 év
 • minimum 5 év
 • minimum 10 év

 

Egyéb követelmények

Ide tartozik pl. a jogosítvány, erkölcsi bizonyítvány, speciális szoftver vagy módszertan ismerete stb. 

Hozzászólás (0)

Szóljon hozzá

Válaszoljon