A gazdasági környezet és a fokozódó verseny egyre inkább rákényszeríti a gazdálkodó szervezeteket a belső tartalékok feltárására, a hatékonyság és a versenyképesség fokozására. A tapasztalat mégis az, hogy az ilyen irányú erőfeszítések ellenére még mindig számos racionalizálási lehetőség kínálkozik. A belső működésben rejlő tartalékok feltárására és kiaknázására szolgáló hatékonyságnövelő program segítségével könnyen észrevehetjük a pazarlásokat és a költségcsökkentési lehetőségeket. A program a működés javításával és a veszteségforrások felszámolásával közvetlenül hozzájárul az eredmények javításához. 

A problémák

Hol rejlenek a belső tartalékok? Hol folyik el a pénzünk? Néhány jellemző példa:

problémák a szervezetben (átfedések, párhuzamosságok, gazdátlan területek, hosszú átfutási és feldolgozási idők, bürokratikus szervezet, lassú döntéshozatal)
erőforrások túlzott mértékű felhasználása (munkaerő, anyag, eszköz, energia)nincs összhang a rendelkezésre álló kapacitás és a terhelés között
nem hatékony beszerzéseknem 
megfelelően elkötelezett munkatársak
nincs összhang a teljesítmény és a bérek között
magas működési költségek
nincs tisztánlátás a költségeket illetően 

A pontos diagnózis

Tanácsadóink széleskörű tapasztalatok és korszerű eszköztár birtokában képesek a fennálló problémák azonosítására. A jelenlegi helyzet felmérése során olyan problémák kerülnek felszínre, amelyeket a helyi vezetés a sok beidegződés következtében sokszor észre sem vesz. A fennálló problémák elemzését követően kerülhet sor a racionalizálási lehetőségek kidolgozására. 

Korszerű vezetési ismeretek birtokában különböző módszerek segítségével próbáljuk kitapintani a problémákat, ezek okait, hatásait és a lehetséges megoldásokat. Már a helyzetfelmérés során a működésben rejlő problémákra koncentrálunk. Különválasztjuk a belső és a külső problémákat, hogy az eredmények elérése érdekében azon gazdaságtalanságok megoldására koncentráljunk, amelyekre ráhatásunk van. 

A helyzetfelmérés során az alábbi területeken tájékozódunk a szervezet jelenlegi helyzetéről és működéséről és auditunk eredményeképpen javaslatokat fogalmazunk meg ez egyes területek fejlesztésével kapcsolatosan. 

Terület

Eszköz

Eredmény

Stratégia

Meglévő küldetés és stratégia elemzése

A jelenlegi stratégia megalapozottságának elemzése, továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása

A vállalati szakterületi stratégiák áttekintése

A szakterületi stratégiák vállalati stratégiához történő illesztése

Folyamatok

Folyamatok áttekintése – Funkciókatalógus kidolgozása

A vállalati folyamatok és az azokhoz kapcsolódó feladatokat végző átfedések, párhuzamosságok, hiányterületek azonosítása és a kezelésükre vonatkozó javaslatok kidolgozása, folyamatok optimalizálása

Szervezet

Szervezeti struktúra elemzése

A jelenlegi szervezeti felépítés problémáinak feltárása, a javasolt szervezeti javaslatok SWOT elemzése

Irányítási rendszer

Döntési-hatásköri mátrix

A hatékony szervezet-irányítást megalapozó döntési-hatásköri szabályozás elkészítése, vállalati Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozása

Vállalatirányítási és kontrolling rendszer auditja

A jelenlegi kontrolling és vállalatirányítási rendszerek értékelése, a továbbfejlesztésre vonatkozó javaslatok kidolgozása

Létszám

Tevékenység alapú létszámelemzés – tranzakciók időszükségletének felmérése

A szervezet által végzendő tevékenységek alapján feladat alapú létszámszükséglet elemzés elkészítése, a jelenlegi és szükséges létszámadatok alapján a szükséges intézkedések tervezése.

Benchmarking

Hazai és nemzetközi iparági benchmarkok alapján az indokolt létszám nagyságának és összetételének meghatározása

Emberi erőforrások

Munkaköri rendszer áttekintése – munkakör elemzés

Munkakörök számának racionalizálása, rugalmasabb munkaköri rendszer kialakításának megalapozása, felelősség alapú munkaköri profilok kidolgozása

Munkaerő állomány elemzése – fluktuáció és korfa elemzés, tudásmátrix

A jelenlegi állomány elemzése, problémás területek azonosítása, fluktuáció kezelése, a jövőbeli munkaerő-szükséglet minőségi és mennyiségi tervezése

Jelenlegi ösztönzési rendszer hatékonyságának elemzése

A bérrendszer belső igazságosságának és külső versenyképességének elemzése, túl és alulfizetett munkakörök azonosítása, fix és teljesítményalapú bérelemek arányának optimalizálása, teljesítményértékelési rendszer megalapozása

Személyzetfejlesztési eszközök felmérése

Jelenlegi személyzetfejlesztési programok értékelése, karrier és utánpótlás rendszerek értékelése, továbbfejlesztése, teljesítményértékelési és képzési rendszerek összekapcsolása, kulcsemberek azonosítása és fejlesztése

Vállalati kultúra elemzése, dolgozói elégedettség felmérés

A jelenlegi vállalati kultúra és szervezeti légkör felmérése alapján az erősségek és gyengeségek azonosítása, szervezeti kultúrafejlesztési programok megalapozása, belső kommunikáció fejlesztése

Marketing

Marketing és arculati audit

A vállalati arculat és az alkalmazott márka-stratégiák elemzése és az ezekre vonatkozó fejlesztési tervek kidolgozása, a marketing-kommunikációs tevékenységek optimalizálása

Információ technológia

IT audit

Az üzleti folyamatok igényei alapján az IT jelenlegi tevékenységének funkcionális és költségalapú auditja, a működés javítását szolgáló intézkedések kidolgozása

IT biztonsági audit

Szükség esetén az információ- és kommunikációbiztonság növelését szolgáló javaslatok kialakítása

Pénzügyek

Jelenlegi költségstruktúra áttekintése

 

Működési költségek elemzése

A jelenlegi feladatok ellátásával kapcsolatos költségek (személy és anyagjellegű) elemzése, azok iparági összehasonlítása, indokolt esetben kiszervezési lehetőségek feltárása

Forrásstruktúra elemzése

A működési források szerkezetének és költségeinek elemzése, a forrásstruktúra optimalizálására vonatkozó javaslatok kidolgozása