HR és menedzsment felmérések és kutatások

Szakmai partnerünkkel együttműködve tanácsadóink vállalják korszerű informatikai megoldásokkal támogatott HR és menedzsment felmérések tervezését és lebonyolítását az alábbi témakörökben: HR audit dolgozói elégedettség vizsgálatok kultúrakutatások bérpiaci felmérések HR benchmarking kutatások cafetéria vizsgálatok HR Hatékonyság Audit A felsővezetés még mindig bizonytalan az emberi tőkébe történő befektetések megtérülésével kapcsolatban, ismétlődő igény részükről, hogy a HR is tegye mindinkább mérhetővé üzleti hozzájárulását, mutassa ki a területbe fektetett erőforrások megtérülését és ezzel is igazolja létjogosultságát; ehhez HR területtől várnak ezzel kapcsolatosan az eddigieknél meggyőzőbb érveket. A HR területtel szemben fokozódó elvárás a költségek és a szolgáltatások optimalizálása, ehhez kritikus fontosságú eszköz a más cégekben folyó HR tevékenységek jellemzőivel történő összehasonlítás. Ennek biztosítása érdekében egyre több HR vezetőben fogalmazódik meg az igény, hogy összehasonlíthassa a szervezetének HR költségeit és azok eredményeit más cégek hasonló adataival. A HR teljesítménymérés célja olyan objektív mutatószámok folyamatos figyelemmel kísérése és elemzése, mely releváns adatokkal tudja a HR terület üzleti hozzájárulását mérni és pontos képet ad az emberi tőkébe történő befektetések megtérüléséről. A HR Hatékonyság Audit több tucatnyi mutatószám felmérésével és értékelésével az alábbi területekre tud megbízható adatokat szolgáltatni: A munkaerő állomány termelékenysége A HR befektetések megtérülése Az egyes HR tevékenységek/funkciók költsége A HR tevékenységek/funkciók minősége A HR területen dolgozók megoszlása és munkájuk hatékonysága Tanácsadóink és kutatóink a világ vezető HR tanácsadó cégeinél szerzett hazai és külföldi tapasztalataik felhasználásával alakították ki a felmérések során alkalmazott eszközöket és módszertant, mely megfelel a legszigorúbb szakmai, statisztikai és adatvédelmi elvárásoknak.